חולי ALS יוכלו לממש את זכותם להצביע בבחירות הקרובות לכנסת!

הצוותים בקלפיות יאפשרו לחולים להיכנס עם מלווה לקלפי ולהצביע בהתאם לרצונם.

בעקבות פניות של חולים המעוניינים לממש את זכותם ולהצביע בבחירות לכנסת ה-21 שייערכו ב-9 באפריל, פנינו לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בבקשה להנגשת הקלפיות יחד עם אישור להיכנס לקלפי בסיוע מלווה ולהיעזר בתקשורת תומכת חלופית לשם ביצוע ההצבעה.

התשובה שקבלנו מוועדת הבחירות המרכזית:

  1. בהתאם להוראות סעיף 75ב' לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ועדת הבחירות המרכזית (להלן: הוועדה) מנחה את מזכירי ועדות הקלפי לאפשר ל"מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו" – והוא מעוניין בכך – להיעזר במלווה לשם ביצוע פעולת ההצבעה לכנסת.
  2. .כלומר, ככל שמזכירי ועדות הקלפי מתרשמים כי רצון הבוחרים הוא אכן להיעזר במלווה עמו הגיעו, עליהם לאפשר לחולים המתוארים בפנייה שבסמך – אשר "משותקים באופן מלא" – להיכנס לתא ההצבעה יחד עם מלווה, שיסייע להם בפעולות המעשיות הנדרשות לצורך הצבעתם.
  3. למען שלמות התמונה, יוער כי החוק מציב מספר תנאים נוספים שעליהם להתקיים לצורך הצבעה בסיוע מלווה: א. מלווה אחד לא יוכל ללוות יותר משני מצביעים ביום הבחירות. ב. המלווה לא יהיה מנהל או עובד של מוסד בו שוהה המצביע כדוגמת בית חולים או בית אבות.

4 .כולי תקווה כי מזכירי ועדות הקלפי יפעלו בהתאם להנחיות אלה, אך ככל שביום הבחירות תתעורר בעיה ביישום הוראות החוק ובמקרה קונקרטי יסרב מזכיר ועדת קלפי לאפשר לאדם להתלוות לבוחר כאמור – הבוחר או המלווה יוכלו להתקשר למוקד הטלפוני של הוועדה )שמספרו יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה(. הפנייה תגיע ישירות למטה הוועדה בכנסת ואנו נעשה כל שביכולתנו בכדי לספק מענה מיידי לפנייה.

5 .לפני סיום אציין – מבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס להסתייעות במלווה בתא ההצבעה – כי כל בוחר רשאי להיעזר במלווה לצורך טיוב התקשורת עם מזכיר וחברי ועדת הקלפי, ובכלל זה גם בוחרים עם מוגבלויות שונות (קוגניטיביות, נפשיות, חושיות, וכיוצ"ב) ובוחרים החולים ב-ALSבפרט

שימו לב:

חולים המעוניינים להגיע להצביע יכולים למצוא בקישור את הקלפי המונגשת למקום מגוריהם ולהגיע עם מלווה שיסייע להם בהצבעה בפועל.

במקרים של התנגדויות לאשר את ההצבעה, אתם מוזמנים להתקשר למוקד הטלפוני של וועדת הבחירות 3852*  או ליצור קשר עם אפרת כרמי, מנכלית העמותה, 054-2497606

רצוי להדפיס את ***המכתב מוועדת הבחירות המרכזית*** ולבוא עימו לקלפי.