תקשורת תומכת וחלופית

ישנן דרכים רבות ומגוונות לשמירה על תקשורת עם האדם החולה ב- ALS , בהתאם למהלך המחלה

וליכולותיו. המדור ייתן מידע, רעיונות וטיפים על תקשורת תומכת וחלופית.

כתבתה של: הדס אפרת

תקשורת לא-מחשבית ותקשורת מחשבית

בגיליון זה נחל בהצגה כללית של שתי דרכי התקשורת- תקשורת לא-מחשבית, ותקשורת מחשבית.

בגיליונות הבאים נציג כל פעם לעומק דרך/אמצעי תקשורת, ואת החלופות לו במידה וישנן.

לא כל חולי ה- ALS מאבדים את היכולת לדבר, אך במידה וכן מתחיל תהליך של אובדן יכולת הדיבור,

הוא קורה בהדרגה. מומלץ להתחיל לתרגל תקשורת תומכת וחלופית )תת"ח( בשלב שבו מתחיל

קושי מסוים בדיבור, אך עדיין קיימת היכולת לדבר. כך, המסרים יהיו ברורים יותר וניתן יהיה לבנות

יחד את ערוץ התקשורת.

מאת: טלי פורת-ארוך, יועצת להנגשת תקשורת ומחשב, ישראלס

תקשורת לא מחשבית

לצורך תקשורת שאינה מחשבית, ניתן להיעזר בלוח תקשורת. לוח התקשורת הינו לוח )רגיל או

שקוף(, עליו מודבקים סמלים או אותיות ה- א'-ב', בחלוקה לקבוצות. באמצעות הצבעה על סמל/אות

)בעזרת קרן לייזר, הפניית מבט עיניים או אישור של "כן" ו"לא" להקראת הסמלים או האותיות( יכול

לתקשר האדם החולה עם מי שיושב מולו.

ישנם שני סוגים של לוחות תקשורת – לוח תקשורת לא אלקטרוני, ולוח תקשורת אלקטרוני. הלוח

הלא אלקטרוני נייד ואינו דורש חיבור לחשמל או בטריות. אפשר להכין אותו לבד ובהתאמה לצרכיו

האישיים של החולה, כך שהתפעול שלו יהיה קל ומהיר.

הלוח האלקטרוני הינו לוח המתחבר לחשמל/לבטריות, ולעיתים אף מצויד בפלט קולי, כך שברגע

ההקלקה על הסמל/האות, הלוח אומר בקול רם את שם הסמל (למשל: סמל של אוכל, הפלט הקולי

יכול להגיד: "רעב"). אפשר להקליט לבד את המשמעות של הסמלים, אפילו בקולו של החולה (אם

משתמש כאשר עדיין קיימת יכולת דיבור) או של קרוב אחר. ניתן לראות סוגים שונים של לוחות

אלקטרוניים במילב"ת, או בארגונים אחרים אשר עוסקים בתקשורת תומכת וחלופית. אפשר להתקין

את הסמלים בהתאמה אישית, בליווי ובייעוץ של קלינאי תקשורת.

תקשורת מחשבית

מחשב הוא אמצעי תקשורת חשוב ומרכזי, המאפשר לנו להיות בקשר עם הסביבה – הקרובה

והרחוקה. הוא פותח הזדמנות לעולם מגוון ונותן מענה לקשת רחבה של צרכים

)תקשורת – כתיבה, מיילים, SMS / פנאי- גלישה באינטרנט, ועוד(.

חולי ALS אשר לא עבדו מעולם על המחשב, ולא מכירים את יישומיו הבסיסיים – מומלץ שיעברו

הדרכה להיכרות בסיסית עם המחשב, טרם הזדקקותם לו לצורכי התקשורת באופן בלעדי.

הקידמה הטכנולוגית, יחד עם הניסיון הרב שנצבר בעבודה עם חולי ALS , מאפשרים להשתמש

במחשב לצורכי תקשורת כמעט בכל שלב של המחלה.

מגוון האפשרויות ואביזרי העזר עצום, ולרוב מדובר בהתאמה אישית מדויקת ליכולת התפקוד.

ניתן להמשיך לעבוד עם אביזרי המחשב ה"רגילים" תוך שימוש בעזרים תומכים פשוטים יחסית

)לדוגמא: הצמדת סקוץ' לעכבר כדי למנוע את בריחת היד ממנו, או משענת זרוע שמייצבת את

הזרוע בעבודה על המקלדת/העכבר(, וניתן להשתמש באביזרי עזר המהווים תחליף לאביזרי החומרה

כפי שאנו מכירים אותם )למשל: ג'ויסטיק במקום עכבר, מקלדת וירטואלית שמופיעה על המסך

במקום המקלדת הרגילה, מתג במקום קליק של עכבר ועוד(.

לצד התמיכה בחומרה, ישנן תוכנות מתקדמות המאפשרות שליטה בכל יישומי המחשב בקלות

ובהתאמה אישית. בקליק אחד, אפשר לכתוב, לגלוש באינטרנט ואף לצייר.

וכך כתב יהונתן מושיץ לטלי פורת-ארוך, לאחר שעזרה לו בהנגשת המחשב לתקשורת:

"… השימוש במחשב מאוד מאוד חשוב ולא מורכב, תודה רבה לך טלי נשמה ענקית על כך

שפתחת לפניי את העולם ונתת לי טעם לחיים…"

 

לפרטים נוספים, לייעוץ ולקבלת שירות הנגשת תקשורת ניתן לפנות לגב' טלי פורת-ארוך, יועצת

הנגשת תקשורת ומחשב של עמותת ישראלס, באמצעות הנייד 052-3068305

או המייל . [email protected]

במאמר זה הבאנו מידע ראשוני לתקשורת חלופית ותומכת הן מהתחום הלא ממוחשב והן מתחום

המחשוב. נשמח לקבל תגובות ושאלות, במייל: [email protected]