מכתב מבנק לאומי המודיע על ביטול הפרוייקט

מכתב גלוי מטעם בנק לאומי לציבור:

פרויקט "שני מיליון סיבות טובות", נולד מתוך צורך. בישראל פועלות עשרות אלפי עמותות. מרבית העמותות, שקמו ביזמת אנשים בעלי חוש אחריות חברתית, במטרה לסייע לנזקקים, במגוון עצום של נושאים, מתקשות להגיע לתודעת הקהל הרחב ולגייס את האמצעים הדרושים לקידום פעילותן.

התפתחות הטכנולוגיה, ובעיקר המדיה החברתית, מאפשרת בשנים האחרונות חשיפה רחבה של רעיונות, באמצעים כספיים מוגבלים. לפני מספר שנים התנהלו לראשונה, בארה"ב, מספר פרויקטים הממנפים את המדיה החברתית למעורבות קהילתית. למדנו על פרויקטים אלה, וכשראינו כי הם הגדילו את החשיפה של העמותות החברתיות שהשתתפו בו, החלטנו לאמץ את המודל ולצאת עם פרויקט "מיליון סיבות טובות".

"מיליון סיבות טובות", שנולד אשתקד, זכה להצלחה והשיג את מטרתו. הפרויקט אפשר לעמותות קטנות ופחות מוכרות לחשוף את פעילותן הברוכה למאות אלפי גולשים, שהתרגשו עימן והצביעו עבורן. עמותות אלמוניות יחסית זכו לתמיכה גדולה, הן בכסף והן במתנדבים חדשים וחדורי מוטיבציה. בשל כך, החלטנו להמשיך בפרויקט גם השנה, ואף הכפלנו את סכום התרומה לשני מיליון שקלים.

רצינו בטוב, אך תחת זאת מצאנו את עצמנו בלבה של ביקורת ציבורית, שפגעה גם בעמותות. מספר עמותות המשתתפות בפרויקט פנו אלינו באומרן כי האווירה שנוצרה סביב הפרויקט מעיבה עליהן, ואף מזיקה להן. כתאגיד הקשוב לדיאלוג עם הציבור הגענו למסקנה כי לעת הזו, המודל שאימצנו לא השיג את מטרתו. כיוון שכך, החלטנו שטוב נעשה אם בשלב זה נפסיק את הפרויקט, ובהמשך נבחן את דרך הפעולה הנכונה להשגת המטרות.

בתוך כך נדגיש כי 319 העמותות אשר טרחו ופעלו במסגרת הפרויקט לא תסבולנה מנזקים. לכל עמותה יועבר סכום של 10,000 שקלים, שישמש לכיסוי הוצאותיה בפרויקט. את שאר הכסף יפנה לאומי למיזמים ולפרויקטים שבהם אנו מעורבים זה מכבר, לקידום החינוך, הקהילה והרווחה בישראל. בהקשר זה נציין כי תרומותיו של לאומי למטרות רבות ומגוונות בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה והקהילה, מסתכמות בכ 30 מיליון שקלים בשנה.

כך או כך, מחויבותנו להמשיך ולהשקיע בקהילה ובטיפוחה לא תיפסק לרגע. מאז היווסדו לפני 110 שנים, טיפח לאומי מסורת של סיוע לקהילה ומעורבות חברתית. נסיק את המסקנות הנדרשות, נמשיך לסייע בדרכים אחרות ונמצא עוד דרכים רבות ומקוריות לעשות טוב.