זכויות חולי ALS בענף ניידות


חולי ALS סובלים מחולשת שרירים שמתחילה ככלל בגפיים, ובהמשך מתפשטת לכל חלקי הגוף ומגיעה לכדי שיתוק. כלומר, בשלב כזה או אחר של המחלה, החולה יהיה מוגבל בניידות.

המדינה, מציעה למוגבלים בניידות הלוואה עומדת למימון תשלומי המסים בעת רכישת רכב חדש. ההטבה ניתנת במסגרת גמלת ניידות.

מאת עו"ד רפאל אלמוג

מהי גמלת ניידות, ומי זכאי לה?

גמלת ניידות ניתנת לאנשים הסובלים מליקויים המגבילים את ניידותם. מטרת הגמלה לסייע במימון "תחליף לרגליים" שאינן מתפקדות כראוי, ולצורך הקלה על ניידותו של אדם עם מוגבלות.

הקריטריונים לזכאות לגמלת ניידות הם: אדם שהוא תושב ישראל, גילו מעל שלוש שנים וטרם הגיע לגיל פרישה. שוועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קבעה כי הליקוי ממנו הוא סובל נכלל ברשימת הליקויים, ונכותו היא בשיעור של לפחות 40% (ככל והינו בעל רישיון נהיגה). או לחילופין נכותו היא בשיעור של לפחות 60% (והוא מחוסר רישיון נהיגה, אך יש לו מורשה נהיגה שמסיע אותו).

רשימת הליקויים כוללת, בין היתר: שיתוקים, קטיעות, קשיונות, נקיעות, מפרקים מדומים, קיצור גפה, תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות, הפרעות במערכת כלי הלימפה, מומים מלידה וקומה נמוכה.

חולה שהוכר כזכאי לגמלת ניידות, זכאי להטבות נוספות, כאשר לכל הטבה ישנם תנאי זכאות שונים. ההטבות כוללות, בין היתר: קצבת ניידת חודשית, הלוואה עומדת לרכישת רכב, הלוואה לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב לאביזרים מיוחדים, החזר הוצאות לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב פרטי ועוד.

הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות לצורך מימון המסים החלים על הרכב. חשוב לציין, כי אין לרכוש רכב בטרם אושרה הבקשה להלוואה עומדת, שאז לא תשולם ההלוואה. עם קבלת ההלוואה, ניתן לרכוש כל רכב הכולל את כל האביזרים שקבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאשר שיעור ההלוואה העומדת נקבע לפי אחוז המוגבלות בניידות שקבעה הוועדה הרפואית, ובהתאם להיותו של המוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה או לא. טבלת שיעורי ההלוואה העומדת מפורסמים בין היתר באתר המוסד לביטוח לאומי.

את ההלוואה יש להחזיר כאשר המוגבל בניידות מעוניין להחליף את רכבו. במצב דברים זה, עם החזרת ההלוואה העומדת על הרכב הקודם, ניתן יהיה לקבל הלוואה עומדת חדשה לכיסוי המיסים החלים על הרכב החדש. כמו כן, ישנן סיטואציות נוספות בהן יש להחזיר את ההלוואה העומדת. כך למשל, אם הרכב אבד; אם הרכב ניזוק בתאונה ואינו בר תיקון (בהתאם להחלטת שמאי מוסמך); כאשר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שעל המוגבל בניידות להחליף את רכבו; הרכב נמכר; המוגבל בניידות נפטר; חדל מלהתקיים תנאי מהתנאים המזכים בהלוואה עומדת (למשל אם רישיון הנהיגה של המוגבל בניידות נשלל) ועוד.