זכויות נלוות

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

כאשר אדם החולה ב- ALS מגיש תביעת נכות למוסד לביטוח הלאומי, נקבעים לו הן אחוזי נכות והן אחוזי אי כושר השתכרות (עד כמה נפגעה יכולתו לעבוד). רמת אי כושר השתכרות נקבעת על ידי שקלול אחוז (%) הנכות הרפואית, יחד עם יכולת ההשתכרות של האדם. לקצבת הנכות "זכויות נלוות". כלומר, ישנן הקלות והטבות המתבססות על אחוזי הנכות אשר נקבעו במוסד לביטוח לאומי. להלן פירוט הזכויות הנלוות, אשר למימושן יש לפנות לגורמים הרלוונטיים (פירוט רחב יותר אפשר למצוא בחוברת הזכויות והמידע שפרסמה עמותת ישראלס. אפשר לעיין בחוברת באתר העמותה או לבקש עותק ממורן וייס).

עד 60% אי כושר השתכרות / 90% נכות ומעלה – מזכה בהקלות במס הכנסה. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן למס הכנסה.

60% אי כושר השתכרות ומעלה – מזכה בקבלת קצבת נכות. כלומר, קבלת תשלום חודשי מהמוסד לביטוח לאומי. גובה התשלום נגזר מרמת אי כושר ההשתכרות.

75% אי כושר השתכרות ומעלה – מזכה בסיוע בדיור – סיוע זה ניתן על ידי משרד השיכון, כהשתתפות בתשלום שכר דירה, או במשכנתא בתנאים טובים.

75% אי כושר השתכרות ומעלה, בצירוף אישור על נכות – מזכה בהקלות במס רכישה – תשלום מס רכישה בגובה של 0.5% משווי הרכישה בלבד. זאת, בתנאי שרכישת הדירה הנה לצורך מגורי הנכה או רכישת קרקע שעליה תיבנה דירה למגוריו. יש לפנות למשרד מיסוי המקרקעין באזור המגורים למימוש הזכות.

75% אי כושר השתכרות ומעלה / 90% נכות ומעלה – מזכה בהקלות בתשלום ארנונה. יש לפנות לרשות המקומית.

75% אי כושר השתכרות, ו- 80% נכות ומעלה – מזכה בהקלות בתשלום קו טלפון – הנחה של 50% בדמי אחזקה וכ- 30 ש"ח עבור שיחות. יש לפנות למוקד 199 של בזק, לבקש את ההנחיות והטפסים למילוי.

75% אי כושר השתכרות ומעלה – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

60% נכות ומעלה- מזכה בתו חנייה לנכה _שימוש בכיסא גלגלים מזכה בתו יותר מקיף) – הנחיות למימוש מפורטות בחוברת הזכויות. אין צורך להגיע למשרד התחבורה, אפשר לשלוח מסמכים בדואר.

60% נכות ומעלה – מזכה באגרת רישוי מופחתת – אגרת רישוי לרכב של נכה הינה 21 ש"ח, והיא מתעדכנת לעיתים. יש לפנות למשרד הרישוי באזור המגורים.

אישור על קבלת קצבת נכות – מזכה בהנחות בתחבורה ציבורית.