השתתפות משרד התמ"ת בהתאמות במקום העבודה לעובדים עם מוגבלות

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

 

מעסיקים במקומות עבודה יכולים להגיש למשרד התמ"ת בקשות להשתתפות המדינה במימון התאמות נדרשות לצורך המשך העסקת עובד עם מוגבלות, אשר עובד שליש משרה לפחות ולתקופה שאינה נופלת מ 12- חודשים (אין הכרח ברציפות החודשים).

 

סוגי התאמות שעבורן ניתן להגיש בקשה:

התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה ונוהלי עבודה.

שירותי הדרכה למעסיק – בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא הדרכה ראשונית למעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד ולפי הצורך. את ההדרכה נותן גורם מקצועי בתחום אותה מוגבלות ב 6- החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.

שירותי תרגום ותמלול – בקשה להשתתפות במימון התאמה של שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.

התאמות פיזיות – בקשות להשתתפות במימון התאמה במקרקעין, ציוד, מכשירים, עזרים והתקנים. החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.

התאמה בדיעבד – מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר ובתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ 18- חודשים קודם להגשת הבקשה להשתתפות במימון.

 

* דוגמא הרלוונטית לחולי ALS הינה השתתפות המדינה ברכישת קלנועית ובביצוע התאמות מבנה של סלילת שביל גישה במקום מדרגות. חולה נוסף שזכה להשתתפות פנה לצורך השתתפות ברכישת ציוד תקשורת.

 

לרוב, סכומי השתתפות המדינה נעים בין ₪3,000 ל ₪19,000- לכל עובד עם מוגבלות שעבורו בוצעה ההתאמה. בתנאים מסוימים ניתן להגדיל את ההשתתפות עד ₪60,000 לעובד המוגבל בניידות 75% או לעיוור המחזיק בתעודת עיוור.

 

במקביל להשתתפות המדינה, נדרש המעסיק להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה (למעט בהדרכה ראשונית). השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות.

 

מידע מפורט נוסף ניתן למצוא בקישור:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/3231241D-1274-48BF-8770-FF13AB2FF9BA.htm

 

מרכז המידע – טלפון: 03-5688312 פקס: 03-5688649 דוא"ל: [email protected]