מפגשי עמותה

אחת לרבעון מתקיימים בתל אביב מפגשי עמותה המיועדים לחולי ה- ALS ולבני משפחתם. המפגשים כוללים הרצאות מתחומי התמיכה והמחקר, הרלוונטיים למחלת ה- ALS. נושאי ההרצאות נבחרים מתוך הקשבה לצורכי ולבקשות השטח (לדוגמא: הרצאה בתחום טיפול בתאי גזע וניסוי בריינסטורם, הרצאה בתחום פיזיותרפיה ופעילות אירובית וכיוב'), או לאור ממצאי מחקרים שיכולים לעניין את קהילת ה- ALS.

פרסום אודות מפגשי העמותה נעשה באתר העמותה, מערכת הפורומים שלנו וכן בדיוור ישיר למשפחות.