מערך התמיכה

6 (1)קבלת האבחנה של מחלת ה- ALS, עלולה לפגוע בתחושת היציבות, הביטחון והרציפות של החיים. מבחינת המערכת המשפחתית, פעמים רבות חווים גם בני המשפחה האחרים שינויים בחלוקת התפקידים, התמודדות עם קונפליקטים, צורך בגמישות, שינויים בחיים התעסוקתיים, שינויים במצב הסוציואקונומי ועוד, בעקבות מחלתו של אחד מבני המשפחה. לפיכך, הופכת ההתמודדות עם המחלה והשלכותיה ל"משימה משפחתית".

מטרת אגף התמיכה הינה לתמוך בחולה ובבני משפחתו, במטרה להביא לאיכות חיים מיטבית, תוך השפעה חיובית על התארגנות המשפחה ומהלך המחלה. זאת, על ידי שיפור יכולת ההתמודדות של המשפחה עם המחלה וביטוייה, באמצעות מערך תומך – רפואי ורגשי, הרואה את האדם על מכלול היבטיו בראייה הוליסטית ותוך התייחסות משולבת למרכיבים הגופניים, הנפשיים והחברתיים של הטיפול בחולה. תמיכה שכזו מסייעת בהפגת המתח, הבלבול וחוסר הוודאות ומסייעת לחולה ולבני משפחתו במהלך המחלה, ובעת קבלת ההחלטות הקשורות בהתמודדות עם המחלה.