קישורים

ארגונים ואתרים בעולם

 

International Alliance of ALS/MND Associations – הארגון הבינלאומי של עמותות ה- ALS
Motor Neuron Disease Association – עמותת ה – ALS הבריטית
The ALS Association – עמותת ה- ALS האמריקאית
The ALS Society of Canada – עמותת ה- ALS הקנדית
ALS TDI- ALS Therapy Development Institute
Prize4life – עמותת "פרס לחיים"
Era-Net Neuron – איגוד מחקר אירופאי
MDA – ארגון מחקר ותמיכה
Les Turner ALS Foundation – מרכז מחקר בארה"ב
World Federation of Neurology ALS
Focus on ALS – מידע על ALS
ALS- מידע על המחלה
ALS Forum – פורום לחולי ALS

 

ארגונים ואתרים בישראל

 

– The Israeli Science Foundation הקרן הלאומית למדע
עמותת ליל"ך – לחיות ולמות בכבוד
נגישות ישראל, העמותה לקידום נגישות ועצמאות הנכים בישראל
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל
עמותת תשקופת, התמודדות וצמיחה בעקבות מחלות קשות
עזרים, מאגר המידע הישראלי לטכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר
מילב"ת, המרכז הישראלי לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה
עזר מציון
יד שרה
עמותת אתגרים
מכון קרטן, המכון לשימושי מחשב וטכנולוגיה
תמיכה, האגודה הישראלית לטיפול תומך
האגודה לזכויות החולה בישראל
מכון רם להתערבות מינית חברתית
קו לעובד, זכויות עובדים זרים
הפורום של רונן פורת

 

משרדי ממשלה

 

משרד השיכון
משרד הבריאות
ביטוח לאומי
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
משרד התמ"ת- מידע בתחום העסקת עובדים זרים
משרד התמ"ת, יחידת הסמך לעובדים זרים
רשימת תאגידים (לשכות פרטיות) לתיווך עובדים זרים לתחום הסיעוד
רשימת תאגידים (לשכות פרטיות) לתיווך עובדים ישראלים בלבד

 

קופות החולים

 

קופת חולים כללית
קופת חולים מכבי
קופת חולים לאומית
קופת חולים מאוחדת