מענקי מחקר

מחקרים פעילים

2.07

אדריאן ישראלסון

פוסט דוק'- ארה"ב

Post Doc in the University of California, San Diego

3.07

פרופ' מוסה יודעים

טכניון

Novel Multifunctional Neuroprotective-Neurorescue-Iron Chelators for ALS מחקר המשך –

2.09

פרופ' ירון כהן

מכון ויצמן

Stressin treatment for ALS – מחקר המשך

מחקרי ALS במימון קרן מורשה- ISF

ניתן למצוא ב – http://www.isf.org.il (מענקים פעילים / תכנית מורשה למחקר ביו רפואי)

 

מחקרים שהסתיימו

 

12.05

דר' מיגל וייל

אונ' תל אביב

Neural differentiation of human bone marrow stem cells in developing chick embryos-therapy for ALS

12.05

דר' דני אופן

אונ' תל אביב

Induction of GDNF producing cells from adult bone marrow for therapy of ALS

5.06

פרופ' ירון כהן

מכון ויצמן

Stressin treatment for ALS

7.06

אימיונאריי

מכון ויצמן

Profiling ALS by Antigen Microarray

10.06

המדען הראשי

משרד הבריאות

חמישה סקרי התכנות – לשכת המדען הראשי

10.06

טרה ויטה

חברה

Development of cell therpy for the treatment of ALS

3.07

פרופ' איתן גלון

הדסה עין כרם

MicroRNA expression in ALS

6.07

קומפיוגן בע"מ

חברה

Discover of Susceptible Genes for ALS and Biomarker for early Detectionof the Disease

7.07

פרופ' דורון מלמד

טכניון

The role of B lymphocyte and propagatuion of ALS

10.07

ד"ר ויויאן דרורי

אונ' תל אביב

Influence of centala and peripheral trauma on the onset and progrssionof the disease in  mouse model of ALS

ערן פרלסון

פוסט דוק'- ארה"ב

Post Doc in the University of Pennsylvania

12.06

סלקיור

הדסה עין כרם

Transplation of human embryonic stem cells-derived neural precursors in an animal model of ALS

4.07

פרופ' מיכל שוורץ

מכון ויצמן

T cell bases neuroprotectiv vaccination combined with stem cells: a novel potential therapy for ALS

7.07

דר' דני אופן

אונ' תל אביב

New Compunds for ALS Therapy- Yac 102

8.07

דר' דני אופן

אונ'  תל אביב

Neurotrophic factors producing cells generated  from human adult bone marrow:Therapy forALS

10.07

פרופ' פרוגדור

אונ' בן גוריון

Identifying  ALS Biomarker or Blood peptide/Protein in serum or plasma of ALS patients

10.07

פרופ' ויויאן טייכברג

מכון ויצמן

Blood mediated decrease of glutamate neurotoxic potential in experimental ALS

1.08

ד"ר חנה רוזנמן

אונ' עברית

The potential use of AD4 for the treatment of ALS

3.08

פרופ' גידי רחבי

תל השומר

RNA editing

5.08

פרופ' ברנהולץ

אונ' עברית

The antioxidant n-SSL-TMN and the anti-inflammatory n-SSL-MPS as drugs to treat ALS

5.08

אימיונאריי

מכון ויצמן

Profiling ALS by Antigen Microarray-מחקר המשך

7.08

פרופ' אילנה גוזס

אונ' תל אביב

NAP and derivatives for the therapy of ALS

1.09

פרופ' פריאל

אונ' בן גוריון

Telomerase Activators for ALS Therapy

1.09

דר' מיגל וייל

אונ' תל אביב

Biological characterization of hMSC of ALS patients.

2.09

דר' דפנה בעש"ט

המרכז הרפואי סוראסקי

Brain cognition correlates in ALS patients