תו מידות לאפקטיביות

עמותת ישראלס שמחה וגאה לבשר כי קבלה את תו מידות לאפקטיביות

מידות הינו ארגון המבקש לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.

 

תו האפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

 

קבלת התו מהווה אות הערכה להתנהלותה המקצועית והיעילה של העמותה ולמסירותם של חברי הצוותחברי הוועד המנהל , המתנדבים וכל העוסקים במלאכה.

 

לקריאת דוח מידות המלא לחץ כאן