העלאת שכר המינימום – עדכונים חשובים מ"קו למעסיק"

לאחרונה העביר ה"קו למעסיק" מסמך המפרט את העדכונים בשכר ומגן על המעסיק:

1. שכר מינימום:

שכר המינימום עומד החל מיולי 2011 על – 4100 ש"ח ברוטו, ועליו חלים התנאים הסוציאליים. הקיזוזים המותרים בחוק + הקיזוזים בשל מזון שניתן לעובדת על סמך פסיקה, מגיעים לכ- 810 ש"ח. (בזכותון התמ"ת מצוין נוהל הענקת מזון כשווה כסף כנוהל נפוץ ומקובל בענף הסיעוד). לכן, כל מי שמקזז משכר העובד/ת כ 800- ש"ח – בהישענות על החוק ועל פסיקת בית משפט- מתוך סכום הברוטו החדש של 4100 ש"ח- נמצא בטווח השכר החוקי. כלומר: הסכום של 4100 ש"ח פחות 800 ש"ח הינו שכר חוקי.מדובר בסכום 3300 ש"ח נטו כולל המקדמות )= דמי כיס( פחות 33.6% )כ- 135 ש"ח בחודש( חלקו של העובד בגמל. זהו השכר שאין לרדת ממנו כיום. אם המעסיק משלם 3165 ש"ח או יותר לעובד, אין כל חובה להעלות את השכר.

 

2. עדכונים לגבי פדיון חופשה, פדיון יום חג ויום מנוחה שבועי:

לאור עליית שכר המינימום, אכן יש שינויים בפרמטרים אלו, כיוון שהם נגזרים משכר הברוטו ולא משכר הנטו. פדיון יום חופש שנתי הינו כעת 164 ש"ח בשכר מינימום. פדיון יום חג הינו 246 ש"ח בשכר מינימום.

פדיון יום חופש שבועי: שעות העבודה ביום המנוחה מתחשבנות לפי שעה. התשלום הינו בגין שעות העבודה בפועל שעבד העובד ביום המנוחה שלו. ולכן, יש לשלם לעובד בגין יום המנוחה השבועי שלו את שעות העבודה בפועל שעבד, בתעריף 150% . מכיוון שבד"כ ביום המנוחה השבועי בני המשפחה פנויים יותר להתגייס לעזור לקשיש/נכה, שעות העבודה של העובד הם, בסבירות גבוהה, פחותות מאשר ביום עבודה רגיל. דהיינו: אם עבד במשך ה- 36 שעות סה"כ 8 שעות ישולמו לו 8 שעות בתעריף 150% ואם עבד יותר או פחות – בהתאם. מומלץ להחתים את העובד בגין שעות העבודה הנ"ל, כלומר אם הוא עבד בשבת סה"כ 4 שעות וביום ראשון 4 שעות, יש לשלם עבור 8 שעות בתעריף 150% לשעה ולהחתימו על כך בשפה המובנת לעובד. כל זה, כמובן, בנוסף על השכר החודשי השוטף.

 

דמי הבראה:

אין עדכון. נכון ליום זה, 14.7.2011 , לא שונה סכום תשלום ליום הבראה, והוא כרגע 351 ₪ ליום

 

ניתן לעקוב אחר פרסומים באתר הקו למעסיק www.kav-lamaasik.co.il