הפרשות ותשלום כספי פנסיה לעובדים הזרים

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

לאחרונה, פנו אלי כמה וכמה משפחות בשאלות בנושא הפרשות ותשלום כספי הפנסיה לעובדים הזרים. להלן ההנחיות, אשר גובשו בסיוע האדיב של “קו למעסיק":

סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 , קובע הסדר מיוחד להפקדת הפרשות פנסיוניות לעובדים זרים, ולפיו יש להפריש סכומים אלו לחשבון בנק מיוחד, המיועד אך ורק למטרה זו. החשבון ייפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר. בתקופת הביניים עד להקמת חשבון הבנק ועיגון ההסדר בתקנות לפי סעיף 1יא' לחוק כאמור, מוצע כי מעסיקי העובדים הזרים ישמרו את הסכומים שהם אמורים להפריש עבור הפנסיה לעובדים הזרים, (בהתאם למה שנקבע בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים), בחשבון נפרד הנושא ריבית והצמדה. חשוב לציין, כי:

במידה וקיימות שעות סיעוד דרך התאגיד, המשפחה משלמת את כספי הפנסיה על חלקה בלבד. כלומר – על השלמת השכר שהיא מבצעת כל חודש (אין לשלם על חלקה של חברת הסיעוד ולקוות שהיא תחזיר הכספים למעסיק הסיעודי כיוון שהיא מחוייבת רק כלפי העובדת).

את הכספים המשפחה מפקידה בחשבון נפרד חדש שהיא מנהלת, החשבון אמנם על שם העובד/ת, אך אין לו/לה כל זכות משיכה/ביצוע פעולות בחשבון זה. בפועל – המשפחה מורידה את חלקו/ה של העובד/ת באחוזים מתוך שכר העובד/ת שהיא משלימה, כלומר לאחר חישוב חלק העובד/ת באחוזים המשפחה משלמת לו/לה מעט פחות. את הסכום הזה + חלקה של המשפחה, יש להפקיד בחשבון הנ"ל.

בסיום העסקה, ורק בסיומה – המשפחה מעבירה לעובד/ת את הכספים, וזאת לאחר שהעובד/ת חותם/ת שקיבל/ה את כספי הפנסיה (במידה ומגיעים פיצויים יש לקזזם מתוך הסכום הזה) אם העובד/ת מסרב/ת יש להעביר לו/לה מכתב המסביר שההורדה היא חיסכון עבור/ה והכספים אינם עוברים למעסיק אלא נחסכים עבור/ה בחשבון (רצוי נושא רווחים). בכל מקרה אין לעובד/ת זכות לסרב, שכן אחרת המעסיק יחשוף עצמו לתביעה עתידית. יחד עם זאת זכותו/תה לקבל הסבר בשפה שהיא/הוא מבינים על כל הורדה וקיזוז משכרו/ה

החל מיום הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סך הכול

2.50% 0.834% 0.833% 0.833% 1.1.2008
5.00% 1.680% 1.660% 1.660% 1.1.2009
7.50% 2.500% 2.500% 2.500% 1.1.2010
10.00% 3.340% 3.330% 3.330% 1.1.2011
12.50% 4.180% 4.160% 4.160% 1.1.2012
15.00% 5.000% 5.000% 5.000% 1.1.2013

הגשת בקשה להעסקת עובד זר כאשר תביעת שר"מ או סיעוד נדחות מפאת גובה הכנסה

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

 

באופן כללי מאוד – כאשר מגישים תביעה לביטוח לאומי לקבלת קצבת שירותים מיוחדים או קצבת סיעוד, עצם ההכרה וקבלת הקצבה מהווים אישור עקרוני להעסקת עובד זר . אך מה קורה כאשר התביעה נדחית מפאת גובה הכנסה?

 

מספר משפחות פנו אליי בנושא לאחרונה, ולהלן הבהרת התהליך:

 

יש לפנות ליחידת ההיתרים להעסקת עובדים זרים במשרד הפנים.

באתר היחידה, בכתובת: http://www.piba.gov.il / תוכלו למצוא קישור ל"טפסים ושירותים". יש להוריד ולמלא את טופס הבקשה להעסקת עובד זר, לשלם את האגרה (אפשר דרך האתר) ולהדפיס את אישור התשלום.

 

שימו לב! טופס הבקשה מורכב מ – 3 חלקים. החלק השלישי שלו, חלק ג', הינו הצהרת ויתור על סודיות רפואית. הוא חייב להיות חתום על ידי המטופל עצמו, או אפוטרופוס, בצירוף צו אפוטרופסות. אם המטופל לא מסוגל לחתום – ניתן לחתום בטביעת אצבע.

 

לטופס הבקשה ולאישור תשלום האגרה יש לצרף גם: , צילום ת.ז. מסמכים רפואיים המעידים על האבחנה והמצב הרפואי/תפקודי

 

את כל המסמכים, יש להגיש ליחידת ההיתרים באמצעות מסירה אישית או שליחה בדואר, בכתובת: יחידת היתרים, רחוב סלמה 53 קומה 4, תל אביב.

 

הבקשה תועבר לוועדה רפואית ותשובה תישלח בדואר. לבירורים נוספים, ניתן להיכנס לאתר היחידה, בכתובת: http://www.piba.gov.il או בטלפון 1-700-707-147

הבהרות חשובות הנוגעות לחוק סיעוד

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

 

קצבת סיעוד הינה קצבה הניתנת בשירותים ולא בכסף.את הקצבה נותן המוסד לביטוח לאומי. כלומר, בהתאם למידת התלות בזולת, בביצוע פעולות יום-יום, נקבע סל שעות שבועי של מטפל/ת שמגיע/ה הביתה ומסייע/ת. הסל הוא עד 18 שעות שבועיות. זוהי קצבה המיועדת לגברים מעל גיל 67 ולנשים מעל גיל 62, המתגוררים בקהילה, ואשר הכנסותיהם אינן עולות על השכר הממוצע במשק כפול 1.5.

 

1. "טרום סיעוד"

שירותי "טרום סיעוד" הינם שירותים שאינם מעוגנים בחוק , אלא התפתחו עם השנים כשירות שנותנים תאגידי כוח האדם (חברות הסיעוד) בהתאם לצורך שהעלו המשפחות. המשמעות הינה, שעוד לפני ההכרה והאישור החוקי לקבלת סיוע סיעודי, אישור שנותן המוסד לביטוח לאומי, מוכנים חלק מהתאגידים לספק מספר שעות שבועיות של סיוע לקשיש/ה, ללא תמורה (בחינם) וללא התחייבות מצד המשפחה. זאת, בכפוף לביקור של עו"ס מטעם אותו תאגיד, שתעריך את מצבו/ה של הקשיש/ה וצרכיו/ה. כמובן, שהם בעלי עניין "לרכוש" את לב המשפחה, וליצור מחויבות, כך שבבוא העת, כאשר תביעת הסיעוד תאושר, תמשיך המשפחה בהתקשרות עם אותו תאגיד שהעניק את שירותי "טרום הסיעוד". בהקשר זה, חשוב להדגיש כי אין לאדם/למשפחה כל התחייבות כלפי התאגיד שהעניק את שירותי ה"טרום סיעוד". ועל פי החוק, לאחר שאושרה תביעתו לקבלת קצבת סיעוד, הוא יכול להחליט מיהו התאגיד שהוא בוחר בו למתן השירותים.

 

2. תוספת שעות סיעוד – גמלה מיוחדת למעסיקים עובדים ישראליים

ביום 26.2.09 נחתם הסכם בין משרד האוצר ובין המוסד לביטוח לאומי ולפיו תשולם גמלת סיעוד מיוחדת למי שמעסיק עובד ישראלי כמטפל סיעודי. מטרת ההסכם לעודד העסקת עובדים ישראלים על פני עובדים זרים, בענף הסיעוד.

 

מי זכאי לגמלה מיוחדת ?

קשיש/ה הזקוק/ה לטיפול סיעודי והוא/היא מוכר/ת, מטעם המוסד לביטוח לאומי, כזכאי/ת ל:

16 שעות סיעוד שבועיות (דרגת זכאות 150%) או 18 שעות סיעוד שבועיות (דרגת זכאות 168%). בנוסף, גם מי שמקבל שעות סיעוד מופחתות בגלל הכנסות (8 או 9 שעות – דרגת זכאות 75% או 84% ).

 

שווי הגמלה המיוחדת ?

למקבלי דרגה של 18 שעות שבועיות (168%) – תוספת של 4 שעות שבועיות

למקבלי דאגה של 16 שעות שבועיות (150%) – תוספת של 3 שעות שבועיות

 

חוק לרון – החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

 

 עד לתיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי, אדם המקבל קצבת נכות כללית שרצה ויכול היה לעבוד נאלץ, ברוב המקרים, לעמוד בפני הדילמה: להוסיף ולקבל קצבה ולא להרוויח משכורת סבירה מעבודה או לוותר על קצבת הנכות הכללית ועל ההטבות הנלוות. "ועדת לרון" הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, ולאור המלצותיה נכנס לתוקף, החל ב 1.8.09- , תיקון חוק הביטוח הלאומי, הבא לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד. התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצא לעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד עיקרי התיקון: (מובא בלשון זכר והכוונה לשני המינים) אם נקבעה לך דרגת אי-כושר יציבה, לא תצטרך להיבדק שוב עם צאתך לעבודה. הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. לכן, ככול שתרוויח יותר מעבודה, כך הכנסותיך הכוללות יגדלו. תמשיך לקבל הטבות נלוות על-פי הכללים שנקבעו. רשת ביטחון למשך שלוש שנים – אם תפסיק לעבוד או אם הכנסותיך יופחתו, תוכל לחזור ולקבל קצבת נכות כמו שקיבלת קודם, ללא בדיקות נוספות. אם בחודש יולי 2009 תקבל קצבת נכות ויהיו לך הכנסות מעבודה, תקבל קצבה לפי החוק החדש, רק אם תבחר בכך. על-פי החוק קיימת קצבה חדשה – "קצבת עידוד". קצבה זו תשולם במקום קצבת הנכות, למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. בכך יישמר העיקרון, ולפיו הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת נכות בלבד. 
על פי התיקון בחוק נקבעו 4 דרגות אי-כושר: 60% , 65% , 74% או 100% .

 

בקישור תוכלו למצוא מידע נוסף אודות החוק, מחשבון לחישוב משוער של גובה קצבת הנכות, מידע אודות קצבת העידוד ועוד

http://www.btl.gov.il/benefits/disability/laron/Pages/default.aspx

 

לבירורים נוספים: מענה אנושי לבירורים בטלפון שמספרו: 04-881224 באמצעותו תוכל לקבל מידע בכל הקשור לחוק לרון – החוק החדש למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד. השירות בטלפון פועל בימים א – ה בשעות 8:00 – 17:00. מחשבון קולי בטלפון שמספרו: 02-6463555

לחישוב קצבת נכות/עידוד לפי חוק לרון. נתב טלפון למחלקות השיקום בסניפים ש מספרו 02-6463488 .

השתתפות משרד התמ"ת בהתאמות במקום העבודה לעובדים עם מוגבלות

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

 

מעסיקים במקומות עבודה יכולים להגיש למשרד התמ"ת בקשות להשתתפות המדינה במימון התאמות נדרשות לצורך המשך העסקת עובד עם מוגבלות, אשר עובד שליש משרה לפחות ולתקופה שאינה נופלת מ 12- חודשים (אין הכרח ברציפות החודשים).

 

סוגי התאמות שעבורן ניתן להגיש בקשה:

התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה ונוהלי עבודה.

שירותי הדרכה למעסיק – בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא הדרכה ראשונית למעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד ולפי הצורך. את ההדרכה נותן גורם מקצועי בתחום אותה מוגבלות ב 6- החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.

שירותי תרגום ותמלול – בקשה להשתתפות במימון התאמה של שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.

התאמות פיזיות – בקשות להשתתפות במימון התאמה במקרקעין, ציוד, מכשירים, עזרים והתקנים. החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.

התאמה בדיעבד – מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר ובתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ 18- חודשים קודם להגשת הבקשה להשתתפות במימון.

 

* דוגמא הרלוונטית לחולי ALS הינה השתתפות המדינה ברכישת קלנועית ובביצוע התאמות מבנה של סלילת שביל גישה במקום מדרגות. חולה נוסף שזכה להשתתפות פנה לצורך השתתפות ברכישת ציוד תקשורת.

 

לרוב, סכומי השתתפות המדינה נעים בין ₪3,000 ל ₪19,000- לכל עובד עם מוגבלות שעבורו בוצעה ההתאמה. בתנאים מסוימים ניתן להגדיל את ההשתתפות עד ₪60,000 לעובד המוגבל בניידות 75% או לעיוור המחזיק בתעודת עיוור.

 

במקביל להשתתפות המדינה, נדרש המעסיק להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה (למעט בהדרכה ראשונית). השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות.

 

מידע מפורט נוסף ניתן למצוא בקישור:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/3231241D-1274-48BF-8770-FF13AB2FF9BA.htm

 

מרכז המידע – טלפון: 03-5688312 פקס: 03-5688649 דוא"ל: [email protected]

משעל

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

 

מכשיר המשעל מסייע בסילוק ליחה ושחרור הנשימה, ולמעשה בכך מונע זיהום ריאתי. הוא מיועד לשימוש אצל חולים עם תמיכה נשימתית לא חודרנית (ביפאפ) או לאחר ניתוח טרכאוסטומיה. חשוב לדעת שהמשעל נכנס לסל התרופות ולפיכך כל הקופות מחויבות לספקו לחולים, בהתאם להמלצה רפואית.

 

בחוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות, מיום 31.12.08 , בנוגע להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2009 , נכתב:

שם הטכנולוגיה: משעל

התוויה: חולים המתקשים בביצוע פעולת שיעול אפקטיבית על רקע מחלות ניוון ופגיעה בשרירים ו/או עצבים.

 

במידה והינכם זקוקים למשעל, ונתקלים בקושי מול קופת החולים, אתם מוזמנים לפנות אליי ואשמח לסייע.

 

ניתן לפנות באמצעות הנייד 052-3738008 או המייל [email protected]

כמו כן, לישראלס מספר משעלים שאותם היא משאילה לחולים, לתקופת הביניים שבין ההמלצה הרפואית על שימוש במשעל ובין קבלתו מקופת החולים. חולים המעוניינים בכך מוזמנים לפנות אליי.

 

תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי (חוק לרון)- רפורמה בקצבת נכות כללית החל מ 1.8.09- נכנס לתוקפו תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי המכונה "חוק לרון".לתיקון שתי משמעויות עיקריות:

1. אפשר להמשיך להשתכר, ובכל זאת לקבל קצבת נכות/קצבת עידוד בהתאם לקריטריוניםהמפורטים בחוק.

2. בהמשך לסעיף 1 – אפשר יהיה לקבל את ההטבות הנלוות שמגיעות למי שמוכר כבעל אחוזינכות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

המוסד לביטוח לאומי העמיד מוקד מידע מאויש לשאלות בנושא חוק לרון הפועל בימים א-ה, בין השעות 08.00-17.00 , בטלפון: 04-8812245 .

 

פרטים נוספים אפשר למצוא בקישור:http://www.btl.gov.il/benefits/disability/laron/Pages/default.aspx

זכויות נלוות

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

כאשר אדם החולה ב- ALS מגיש תביעת נכות למוסד לביטוח הלאומי, נקבעים לו הן אחוזי נכות והן אחוזי אי כושר השתכרות (עד כמה נפגעה יכולתו לעבוד). רמת אי כושר השתכרות נקבעת על ידי שקלול אחוז (%) הנכות הרפואית, יחד עם יכולת ההשתכרות של האדם. לקצבת הנכות "זכויות נלוות". כלומר, ישנן הקלות והטבות המתבססות על אחוזי הנכות אשר נקבעו במוסד לביטוח לאומי. להלן פירוט הזכויות הנלוות, אשר למימושן יש לפנות לגורמים הרלוונטיים (פירוט רחב יותר אפשר למצוא בחוברת הזכויות והמידע שפרסמה עמותת ישראלס. אפשר לעיין בחוברת באתר העמותה או לבקש עותק ממורן וייס).

עד 60% אי כושר השתכרות / 90% נכות ומעלה – מזכה בהקלות במס הכנסה. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן למס הכנסה.

60% אי כושר השתכרות ומעלה – מזכה בקבלת קצבת נכות. כלומר, קבלת תשלום חודשי מהמוסד לביטוח לאומי. גובה התשלום נגזר מרמת אי כושר ההשתכרות.

75% אי כושר השתכרות ומעלה – מזכה בסיוע בדיור – סיוע זה ניתן על ידי משרד השיכון, כהשתתפות בתשלום שכר דירה, או במשכנתא בתנאים טובים.

75% אי כושר השתכרות ומעלה, בצירוף אישור על נכות – מזכה בהקלות במס רכישה – תשלום מס רכישה בגובה של 0.5% משווי הרכישה בלבד. זאת, בתנאי שרכישת הדירה הנה לצורך מגורי הנכה או רכישת קרקע שעליה תיבנה דירה למגוריו. יש לפנות למשרד מיסוי המקרקעין באזור המגורים למימוש הזכות.

75% אי כושר השתכרות ומעלה / 90% נכות ומעלה – מזכה בהקלות בתשלום ארנונה. יש לפנות לרשות המקומית.

75% אי כושר השתכרות, ו- 80% נכות ומעלה – מזכה בהקלות בתשלום קו טלפון – הנחה של 50% בדמי אחזקה וכ- 30 ש"ח עבור שיחות. יש לפנות למוקד 199 של בזק, לבקש את ההנחיות והטפסים למילוי.

75% אי כושר השתכרות ומעלה – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

60% נכות ומעלה- מזכה בתו חנייה לנכה _שימוש בכיסא גלגלים מזכה בתו יותר מקיף) – הנחיות למימוש מפורטות בחוברת הזכויות. אין צורך להגיע למשרד התחבורה, אפשר לשלוח מסמכים בדואר.

60% נכות ומעלה – מזכה באגרת רישוי מופחתת – אגרת רישוי לרכב של נכה הינה 21 ש"ח, והיא מתעדכנת לעיתים. יש לפנות למשרד הרישוי באזור המגורים.

אישור על קבלת קצבת נכות – מזכה בהנחות בתחבורה ציבורית.