ועדה מדעית

לעמותת ישראלס ועדה מדעית שתפקידה לגבש ולהוביל את מדיניות העמותה בתחום המחקר.

יו"ר הוועדה:

פרופ' זהר ארגוב – הדסה עין כרם, ירושלים

חברי הוועדה: