ידידי העמותה

אלן אגאייר

יונה אליאן-קשת

עוזיה גליל

אברי גלעד

זיו האפט

איתן ורטהיימר

פרופ' יהודה חיות

פרופ' עדה יונת

עמרם מצנע

מוריס קאהן

יענקל'ה רוטבליט

בייגה שוחט

מיקל שטיינהרט