זכויות חולי ALS בענף ניידות


חולי ALS סובלים מחולשת שרירים שמתחילה ככלל בגפיים, ובהמשך מתפשטת לכל חלקי הגוף ומגיעה לכדי שיתוק. כלומר, בשלב כזה או אחר של המחלה, החולה יהיה מוגבל בניידות.

המדינה, מציעה למוגבלים בניידות הלוואה עומדת למימון תשלומי המסים בעת רכישת רכב חדש. ההטבה ניתנת במסגרת גמלת ניידות.

המשך קריאה

להיות מונשם בבית

כלים ומידע חיוניים לטיפול בחולה ALS נתמך נשימתי או מונשם
ארנון אילנה, מנהלת תפעול ושיווק בחברת מנשם/ויינמן ישראל*

המשך קריאה

התחברות להנשמה – עובדות ודילמות

אחת ההחלטות הקשות בהתמודדות עם ALS היא האם בבוא העת, כאשר תחול התדרדרות של שרירי מערכת הנשימה, החולה יהיה מעוניין להתחבר למכונת הנשמה או לא. סוגיה מורכבת זו מעמידה את החולה ובני משפחתו למול דיון קליני בבסיסו, שמעורבים בו רגשות רבים ודפוסי התמודדות של התא המשפחתי.

המשך קריאה

7chairs – עזרה עצמית והדדית בעידן הדיגיטלי

משה בן 42 מחיפה מתמודד עם חרדה חברתית חמש שנים. הוא לא עזב את ביתו בשלוש השנים האחרונות, ואת רוב התקשורת עם 'העולם שבחוץ' הוא מקיים באמצעים דיגיטליים. בחודש האחרון משה השתתף במפגשים קבוצתיים מקוונים של אנשים עם חרדה חברתית. המפגשים נעשים בהתכתבות ומתקיימים בקבוצה של שישה משתתפים ומנחה. הקבוצה 'נפגשת' פעם בשבוע למשך שעה, שבה כל ששת המשתתפים מתמודדים עם חוויה חברתית. בשבוע שעבר הקבוצה נפגשה פיזית ומשה יצא מהבית בפעם הראשונה, מזה מספר שנים!

המשך קריאה

הנחיות מקדימות

 "כללי – "חוק החולה הנוטה למות

מאת דותן חן\מנכ"ל הוספיס בית, מרפאות צבר

כבר בשנת 1996 עם חקיקת "חוק זכויות החולה", אפשר המחוקק לכל מטופל להביע את רצונו ולסרב לקבל טיפול רפואי. "חוק החולה הנוטה למות" משנת 2005, מאפשר לאדם לתת הנחיות מקדימות עוד בהיותו בסה"כ בריא, להביע את רצונו מראש, באשר לסיטואציה עתידית, אם וכאשר יוחלט לגביו שהוא חולה הנוטה למות והוא אינו יכול להביע את רצונו בפני הרופאים המטפלים (חסר כשרות) להימנע מקבלת טיפול רפואי. החוק מסדיר את הטיפול הרפואי בחולה בסוף חייו ומאזן בין אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל וערך קדושת החיים ובין כיבוד רצונו האוטונומי של אדם להימנע מסבל משמעותי בסוף חייו. החוק אף מגן על הרופא באותה סיטואציה של הימנעות מטיפול רפואי אקטיבי בחולה הנוטה למות.

מיהו חולה הנוטה למות?

אדם הסובל ממחלה חשוכת מרפא ושתוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי.

 

מהו טופס הנחיות רפואיות מקדימות?

הטופס הוא חלק מיישום "חוק החולה הנוטה למות". דרך מילוי הטופס מאפשרים לאדם להביע את רצונו לקבל/להימנע מטיפול רפואי במידה ויהיה חולה הנוטה למות. מילוי הטופס הוא הכנה מראש לסיטואציה עתידית. חשוב מאוד להדגיש, לא מדובר בהנחיות מקדימות למצב אקוטי, כגון פציעה כתוצאה מתאונת דרכים, אלא הנחיות מקדימות למצב שבו כתוצאה ממחלה כרונית אשר הגיע לשלבים מתקדמים האדם מוגדר כחולה הנוטה למות. בשלב זה אנו מתייחסים לרצונו של החולה לקבל/לסרב לקבל טיפול כפי שהחולה עצמו מביע את רצונו בקולו הוא (ולא מה שמופיע בטופס). רק כאשר החולה הסופני כבר איננו יכול להביע דעתו(חסר כשרות) הרופאים יפנו לטופס הנחיות מקדימות שהשאיר החולה ושם הוא מביע את רצונו לקבל/להימנע מטיפול רפואי.

 

איך בנוי הטופס?

הטופס מפרט רשימה ארוכה של טיפולים רפואיים ומאפשר לאדם לבחור האם ברצונו לקבל/להימנע מלקבל את הטיפול הספציפי במידה ויוגדר כחולה הנוטה למות. על הרופא להצהיר בטופס על כך שהחולה הבין את ההסבר והוא יכול לקבל החלטות בדבר קבלה/הימנעות מטיפול רפואי. חלקו הראשון של הטופס מדבר על מצב שבו אדם מוגדר כחולה סופני אשר תוחלת חייו הינה עד שישה חודשים ומאילו טיפולים רפואיים ירצה להימנע/לקבל. חלקו השני של הטופס מדבר על מצב של חולה שתוחלת חייו לא עולה על שבועיים ומפרט מאלו טיפולים ירצה האדם להימנע/לקבל. על הטופס חתומים שני עדים, הרופא אשר נתן את ההסבר הרפואי והמטופל עצמו.

 

חשיבות מילוי טופס הנחיות מקדימות עבור חולה ALS

ישנה חשיבות רבה בתהליך קבלת החלטות מראש לחולי ALS. בסיטואציה מורכבת זו, במצב דברים של אי-ודאות לגבי התפתחות המחלה, תהליך מילוי הטפסים מאפשר שיחה כנה ופתוחה בין הרופא המטפל, ובין החולה ובני משפחתו באשר לרצונו של החולה בכל הנוגע לטיפול הרפואי בשלבים המתקדמים של המחלה.

 

מי רשאי למלא את הטפסים?

אדם "בעל כשרות" – שמלאו לו 17 שנים ולא הוכרז פסול דין, חזקה שהוא "בעל כשרות".

 

איך ממלאים את הטופס?

את הטופס יש למלא ביחד עם רופא או אחות. במידה ואדם כבר מוגדר כ"חולה הנוטה למות" יש למלא את הטופס עם רופא מומחה בלבד. הטופס מפרט בפרטי פרטים את רשימת הטיפולים שניתן להימנע או לקבל אם יוחלט לגבי אדם שהוא חולה הנוטה למות. חובת הרופא/אחות לעבור על כל סעיף בטופס ולהסביר לאדם את המשמעויות של קבלה/הימנעות מקבלה של הטיפולים המפורטים בטופס. מצ"ב לינק לאתר משרד הבריאות להורדת הטפסים.

 

איזה תוקף יש לטופס? האם הרופא מחויב למלא אחר ההנחיות שלי?

לטופס יש תוקף משפטי אשר מפרט את רצונו של האדם לקבל/להימנע מטיפול אם יוחלט לגביו שהוא חולה הנוטה למות. ניתן אך לא חובה, לרשום את הטופס במאגר משרד הבריאות. רישום ההנחיות במשרד הבריאות לא מבטיחות שהרופאים, ביום פקודה, ימלאו אחר הוראות הטופס. מאגר משרד הבריאות לא מקושר ישירות למיטת החולה בבית החולים, הרישום במאגר לא מבטיח מילוי אוטומטי של ההנחיות ע"י הרופאים המטפלים. הדרך להבטיח מילוי אחר ההנחיות המקדימות של החולה, היא שבני המשפחה יישאו את הטופס על גופם, יציגו אותו בפני הרופאים ויעמדו על רצונו של יקירם וידרשו מהרופאים לכבד את רצונו ואת ההחלטות שקיבל בהיותו צלול דעת. כמובן שהרופא יכול לבקש שבחולה יטפל רופא אחר במידה והימנעות מקבלת טיפול נוגדת את מצפונו של הרופא.

 

מינוי מיופה כוח

ישנו טופס נוסף המאפשר מינוי מיופה כוח. מיופה הכוח יוכל לקבל החלטות בדבר הטיפול הרפואי בחולה כאשר הוא לא יהיה בעל כשרות. להבנתי, החוק אינו מאפשר למיופה כוח לסרב בשם המטופל לקבל טיפול רפואי, מה שמרוקן מתוכן את מהות החוק.

 

האם ניתן לבטל את הטופס?

בכל שלב, אמירתו של אדם גוברת על ההנחיות הכתובות. בנוסף, ניתן גם לבטל את הטופס מרישום במאגר. כאמור, אין חובת רישום במאגר משרד הבריאות אך הדבר מומלץ.

 

מומלץ לקרוא את דברי ההסבר לחוק באתר משרד הבריאות

 

ניתן להוריד את הטפסים מאתר משרד הבריאות

 

 

 

 

 

*הכותב הוא מנכ"ל הוספיס בית מרפאות צבר

 

 

הפרשות ותשלום כספי פנסיה לעובדים הזרים

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

לאחרונה, פנו אלי כמה וכמה משפחות בשאלות בנושא הפרשות ותשלום כספי הפנסיה לעובדים הזרים. להלן ההנחיות, אשר גובשו בסיוע האדיב של “קו למעסיק":

סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 , קובע הסדר מיוחד להפקדת הפרשות פנסיוניות לעובדים זרים, ולפיו יש להפריש סכומים אלו לחשבון בנק מיוחד, המיועד אך ורק למטרה זו. החשבון ייפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר. בתקופת הביניים עד להקמת חשבון הבנק ועיגון ההסדר בתקנות לפי סעיף 1יא' לחוק כאמור, מוצע כי מעסיקי העובדים הזרים ישמרו את הסכומים שהם אמורים להפריש עבור הפנסיה לעובדים הזרים, (בהתאם למה שנקבע בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים), בחשבון נפרד הנושא ריבית והצמדה. חשוב לציין, כי:

במידה וקיימות שעות סיעוד דרך התאגיד, המשפחה משלמת את כספי הפנסיה על חלקה בלבד. כלומר – על השלמת השכר שהיא מבצעת כל חודש (אין לשלם על חלקה של חברת הסיעוד ולקוות שהיא תחזיר הכספים למעסיק הסיעודי כיוון שהיא מחוייבת רק כלפי העובדת).

את הכספים המשפחה מפקידה בחשבון נפרד חדש שהיא מנהלת, החשבון אמנם על שם העובד/ת, אך אין לו/לה כל זכות משיכה/ביצוע פעולות בחשבון זה. בפועל – המשפחה מורידה את חלקו/ה של העובד/ת באחוזים מתוך שכר העובד/ת שהיא משלימה, כלומר לאחר חישוב חלק העובד/ת באחוזים המשפחה משלמת לו/לה מעט פחות. את הסכום הזה + חלקה של המשפחה, יש להפקיד בחשבון הנ"ל.

בסיום העסקה, ורק בסיומה – המשפחה מעבירה לעובד/ת את הכספים, וזאת לאחר שהעובד/ת חותם/ת שקיבל/ה את כספי הפנסיה (במידה ומגיעים פיצויים יש לקזזם מתוך הסכום הזה) אם העובד/ת מסרב/ת יש להעביר לו/לה מכתב המסביר שההורדה היא חיסכון עבור/ה והכספים אינם עוברים למעסיק אלא נחסכים עבור/ה בחשבון (רצוי נושא רווחים). בכל מקרה אין לעובד/ת זכות לסרב, שכן אחרת המעסיק יחשוף עצמו לתביעה עתידית. יחד עם זאת זכותו/תה לקבל הסבר בשפה שהיא/הוא מבינים על כל הורדה וקיזוז משכרו/ה

החל מיום הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סך הכול

2.50% 0.834% 0.833% 0.833% 1.1.2008
5.00% 1.680% 1.660% 1.660% 1.1.2009
7.50% 2.500% 2.500% 2.500% 1.1.2010
10.00% 3.340% 3.330% 3.330% 1.1.2011
12.50% 4.180% 4.160% 4.160% 1.1.2012
15.00% 5.000% 5.000% 5.000% 1.1.2013

הגשת בקשה להעסקת עובד זר כאשר תביעת שר"מ או סיעוד נדחות מפאת גובה הכנסה

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

 

באופן כללי מאוד – כאשר מגישים תביעה לביטוח לאומי לקבלת קצבת שירותים מיוחדים או קצבת סיעוד, עצם ההכרה וקבלת הקצבה מהווים אישור עקרוני להעסקת עובד זר . אך מה קורה כאשר התביעה נדחית מפאת גובה הכנסה?

 

מספר משפחות פנו אליי בנושא לאחרונה, ולהלן הבהרת התהליך:

 

יש לפנות ליחידת ההיתרים להעסקת עובדים זרים במשרד הפנים.

באתר היחידה, בכתובת: http://www.piba.gov.il / תוכלו למצוא קישור ל"טפסים ושירותים". יש להוריד ולמלא את טופס הבקשה להעסקת עובד זר, לשלם את האגרה (אפשר דרך האתר) ולהדפיס את אישור התשלום.

 

שימו לב! טופס הבקשה מורכב מ – 3 חלקים. החלק השלישי שלו, חלק ג', הינו הצהרת ויתור על סודיות רפואית. הוא חייב להיות חתום על ידי המטופל עצמו, או אפוטרופוס, בצירוף צו אפוטרופסות. אם המטופל לא מסוגל לחתום – ניתן לחתום בטביעת אצבע.

 

לטופס הבקשה ולאישור תשלום האגרה יש לצרף גם: , צילום ת.ז. מסמכים רפואיים המעידים על האבחנה והמצב הרפואי/תפקודי

 

את כל המסמכים, יש להגיש ליחידת ההיתרים באמצעות מסירה אישית או שליחה בדואר, בכתובת: יחידת היתרים, רחוב סלמה 53 קומה 4, תל אביב.

 

הבקשה תועבר לוועדה רפואית ותשובה תישלח בדואר. לבירורים נוספים, ניתן להיכנס לאתר היחידה, בכתובת: http://www.piba.gov.il או בטלפון 1-700-707-147